Pediloka is een éénmanszaak, geleid door Tine Konings, kantoorhoudende te Heuvelweg 4, Rijkevorsel (België), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0677.762.457

Contactgegevens

Heuvelweg 4
2310 RIJKEVORSEL
✆ 0473 78 16 76
tine@pediloka.be
BTW BE 0677.762.457

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling heb je verklaard kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje.

Algemeen

Als klant bij Pediloka kies je voor losse bestellingen. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling te wijzigen of annuleren. Dit kan tot 24u vóór de afhaling. Pediloka kan omwille van onvoorziene gebeurtenissen en of feestdagen beslissen om het afsluitmoment te vervroegen. Pediloka zal de klanten hiervan op de hoogte brengen via alle mogelijke communicatiekanalen (mailing, Facebook en website). Je wordt na de bestelling op de hoogte gehouden via e-mail.

Prijzen

De prijzen van de verschillende producten en pakketten staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, selecteren, verzamelen, verpakken en klaarzetten van de producten voor ophaling.

Pediloka houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

Bestellingen annuleren

Je kan steeds je bestelling annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 24 uur respecteert. Daarna werd de bestelling doorgegeven aan onze leveranciers en is het niet meer mogelijk om te annuleren. Neem hiervoor contact op via het online formulier of contacteer ons telefonisch op het nummer 0473 78 16 76.

Opzegtermijn en herroepingsrecht

Je kan steeds je bestelling annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 24 uur respecteert. Omdat de levering bestaat uit hygiëne producten, is er geen herroepingsrecht.

Levering

Je kan je bestelling komen ophalen op de afgesproken dag en tijdstip. Vanaf ontvangst, ben je zelf verantwoordelijk voor de goederen. Pediloka is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketen. Alleen in het geval van overdracht tussen Pediloka en de persoon die het pakket in ontvangst neem, is het mogelijk om gebreken van de kwaliteit van de levering op Pediloka te verhalen. Dit alles gebeurt steeds met respect voor de geldende Corona-maatregelen.

Leveringsgegevens

Het is mogelijk om het moment van ophaling te wijzigen vóór het afgesproken tijdstip, op voorwaarde dat er nog voldoende capaciteit is binnen het gewenste tijdsslot. Indien de bestelling niet binnen het afgesproken tijdstip wordt opgehaald, kunnen de kosten van het pakket niet verhaald worden op Pediloka. Er kan steeds een nieuw tijdstip afgesproken worden.

Garantie en aansprakelijkheid

Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade van de levering. De beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Pediloka. Omdat de levering bestaat uit hygiëne producten, is er geen herroepingsrecht.

Betaling

De betaling gebeurt via de website tijdens de bestelling. De bestelling wordt pas behandeld eens de betaling werd ontvangen.

Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren en zoals bepaald in het privacybeleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen ons. Wij helpen je graag verder.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pediloka of de merken die worden verkocht door Pediloka.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Pediloka levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pediloka de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pediloka kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pediloka geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Pediloka kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Pediloka verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorzieningen

Pediloka behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Pediloka beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.